Monday, December 13, 2010

การบอยคอต ตอน 2 : การใช้สิ่งของที่จำเป็นของอเมริกา

แปลโดย อนา

คำถาม

ฉันเรียนที่สถาบันแห่งหนึ่งที่เปิดสอนด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งวิชาทั้งหมดที่ฉันกำลังเรียนอยู่เป็นของบริษัทไมโครซอฟต์ของอเมริกาซึ่งเป็นของยิวด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆก็มาจากบริษัทดังกล่าว และเราได้ชำระเงินค่าเล่าเรียนเป็นรายเดือนให้กับทางสถาบัน ปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือฉันได้ลงทะเบียนเรียนโปรแกรมออราเคิลซึ่งเป็นผลผลิตของยิวร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกัน ฉันจึงคิดที่จะเลิกเรียนที่สถาบันแห่งนี้เพราะสาเหตุดังกล่าว เพราะโดยส่วนตัวแล้วฉันเป็นคนที่บอยคอตสินค้าทั่วๆไปของยิวและอเมริกาเช่น เครื่องดื่ม อาหาร น้ำหอมต่างๆ ซึ่งผลลัพท์ที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจ อัลฮัมดุลิลลาฮฺ แต่อย่างไรก็ตามเป้าหมายใหญ่คือการบอยคอตสินค้าที่สำคัญและเป็นสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งฉันคิดว่าหากฉันได้ออกจากสถาบันดังกล่าวแล้วฉันจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องของฉันที่ถูกอธรรมทั่วโลก

คำตอบ

อัลฮัมดุลิลลาฮฺ คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการบอยคอตและความสำคัญของการบอยคอตเราได้กล่าวมาแล้วในคำถามข้อ 20732 ซึ่งเราได้อธิบายว่าการบอยคอตนั้นเป็นวิธีการญิฮาด(ต่อสู้)กับศัตรูของศาสนาอย่างหนึ่ง นอกจากนั้นในคำถามข้อ 6699 เรายังได้อธิบายถึงสาเหตุที่อนุญาตให้มุสลิมทำการซื้อขายกับคนที่ไม่ใช่มุสลิม

ณ ตรงนี้เราขอเพิ่มเติมว่า ถ้าหากสินค้าใดของอเมริกาหรือยิวมีประโยชน์ต่อมุสลิม ขณะเดียวกันบริษัทมุสลิมหรือประเทศมุสลิมไม่สามารถผลิตสินค้านั้นได้ ฉะนั้นแล้วก็อนุโลมให้สามารถซื้อขายได้โดยเฉพาะโปรแกรมและเทคโนลียีต่างๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเรื่องอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป

ฉะนั้นหากการเรียนที่สถาบันดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการหาความรู้หรือประสบการณ์แล้ว ก็อนุญาตให้เรียนได้ทั้งเพื่อแสวงหาประโยชน์จากวิชาหรือโปรแกรมต่างๆในสถาบันนี้ และเช่นเดียวกัน อนุโลมให้เรียนคอร์สออราเคิลที่กล่าวมาได้ และที่สำคัญจงตั้งจิตและเหนียตให้การศึกษาดังกล่าวนั้นเพื่อใช้ในการทำประโยชน์ให้มุสลิมพร้อมทั้งแสวงหาประโยชน์จากทุกๆความรู้ ทุกๆความก้าวหน้า ในการทำประโยชน์ดังกล่าวด้วย

والله أعلم


คำถามที่ 32564 Islam Q&A / เชค มุฮัมมัด ศอและหฺ อัลมุนัจญิด

http://www.islamqa.com/index.php?ref=32564&ln=ara
ที่มา : http://www.mureed.com/article/BoyCott%5EGuffarl/BoyCott%5E2.htm

No comments:

Post a Comment